Jesteś tutaj:

OGŁOSZENIE

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gorlicach w związku z trwającym stanem epidemii

W okresie od dnia 13-26 lipca 2020 r. wprowadza się ograniczenia w funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach, w oparciu o przepisy § 15 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
19 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066).

Obsługa interesantów prowadzona jest wyłącznie w punkcie obsługi klienta, zorganizowanym na parterze Ośrodka, w następującym rozkładzie czasu pracy:
– w każdy poniedziałek – w godz. 7.30 – 18.00
– od wtorku do piątku – w godz. 7.30 – 15.30

Prosimy o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowa.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Kontakt telefoniczny: 18 353 75 74
Kontakt e-mail: gops.gorlice@post.pl

KLUB SENIOR + Harmonogram zajęć LIPIEC 2020

DATA GODZINY RODZAJ ZAJĘĆ
01.07.2020 9.00-13.00 Zajęcia artystyczne – dokończenie obrazka na płótnie
02.07.2020 14.00-18.00 Zajęcia artystyczne – dokończenie obrazka na płótnie /Zajęcia ruchowe
07.07.2020 14.00-18.00 Zajęcia manualne – róże ze wstążki / Zajęcia ruchowe
08.07.2020 9.00-13.00 Zajęcia manualne – róże ze wstążki
09.07.2020 14.00-18.00 Zajęcia manualne – róże ze wstążki / Zajęcia ruchowe
14.07.2020 14.00-18.00 Zajęcia manualne – róże ze wstążki  metodą Kanzashi / Zajęcia ruchowe
15.07.2020 9.00-13.00 Zajęcia manualne – róże ze wstążki  metodą Kanzashi
16.07.2020 14.00-18.00 Zajęcia manualne – róże ze wstążki  metodą Kanzashi / Zajęcia ruchowe
21.07.2020 14.00-18.00 Zajęcia artystyczne- ozdabianie świecznika drewnianego /Zajęcia ruchowe
22.07.2020 9.00-13.00 Zajęcia artystyczne- ozdabianie świecznika drewnianego
23.07.2020 14.00-18.00 Zajęcia artystyczne- ozdabianie świecznika drewnianego /Zajęcia ruchowe
28.07.2020 14.00-18.00 Zajęcia artystyczne- ozdabianie świecznika drewnianego / Zajęcia ruchowe
29.07.2020 09.00-13.00 Zajęcia artystyczne- ozdabianie świecznika drewnianego
30.07.2020 14.00-18.00 Zajęcia rozwijające umysł/gry planszowe , rozwiązywanie krzyżówek /  Zajęcia ruchowe

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY:

ZASIŁEK RODZINNY, 300+, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:

– OD 01.07.2020 TYLKO ELEKTRONICZNIE

– OD 01.08.2020 ELEKTRONICZNIE I OSOBIŚCIE W URZĘDZIE

500+ NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY NALEŻY SKŁADAĆ OD 01.02.2021!!!

 

Wnioski elektroniczne można składać za pomocą:
– portalu informacyjno-usługowego Emp@tia,
 elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP,
– platformy usług elektronicznych PUE ZUS,
– systemów teleinformatycznych banków.

Banki, z których można wysłać: wniosek 500+ / wniosek SDS oraz przez, który Bank można założyć Profil  zaufany

Lp. nazwy banków przez które można złożyć wnioski lub załozyc profil zaufania skróty SW (500+)
wnioskowanie na nowy okres świadczeniowy
od 01.02.2021 r.
SDS (300+)
wnioskowanie na nowy okres świadczeniowy
od 01.07.2020 r.
możliwość założenia profilu zaufanego (PZ)
1 Alior Bank S.A. ALB x x x
2 PKO Bank Polski S.A. PKO x x x
3 Inteligo PKO x x x
4 Bank Pocztowy S.A. POC x x nie dotyczy
5 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. BPS x x nie dotyczy
6 BNP Paribas Bank Polska S.A. BNP x x nie dotyczy
7 Credit Agricole Bank Polska S.A. CRE x x nie dotyczy
8 Getin Noble Bank S.A. GET x x nie dotyczy
9 ING Bank Śląski S.A. ING x x x
10 mBank S.A. MBK x x x
11 Bank Millennium S.A. MIL x x x
12 Nest Bank S.A. FMB x x nie dotyczy
13 Bank Pekao S.A. PEO x x x
14 Santander Bank Polska S.A. SAN x nie dotyczy x
15 SGB-Bank S.A. SGB x x nie dotyczy
16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Bank Handlowy w Warszawie oraz Bank Ochrony Środowiska S.A) ZUS x x nie dotyczy
17 KASA Stefczyka KST x nie dotyczy nie dotyczy
18 SKOK Śląsk ESK x nie dotyczy nie dotyczy

Nieodpłatna pomoc prawna

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT GORLICKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje.

Celem jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników i doradców obywatelskich.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzimy również edukację prawną.

– publikacja na portalu społecznościowym YouTube: https://youtu.be/MAHGmyBCyrA

Ponadto, przekazujemy linki do trzech filmików edukacyjnych z zakresu: mediacji, praw konsumenckich oraz cyberprzemocy, które także mogą zostać wykorzystane i opublikowane na Państwa serwisach, do czego zachęcamy.
* ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU MEDICJI: https://www.youtube.com/watch?v=nLAL1BWFXac
* ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU PRAW KONSUMENCKICH: https://www.youtube.com/watch?v=WfJsm1EV6Vk
* ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU CYBERPRZEMOCY: https://www.youtube.com/watch?v=d-ME7clmzIk

Mamy przekonanie, że szczególnie w tym czasie dynamicznych zmian w prawie – wielu mieszkańców może mieć pytania i wątpliwości natury prawnej, w czym mogą być przydatni dostępni specjaliści. Pomoc świadczona jest w pełnym zakresie prawa, również dla osób prowadzących jednoosobową działalnosc gospodarczą, które w przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie zatrudniali pracowników.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej Powiatu -https://bip.malopolska.pl/spgorlice,m,288869,nieodplatna-pomoc-prawna.html

KLUB SENIOR+ Harmonogram zajęć CZERWIEC 2020

DATA GODZINY RODZAJ ZAJĘĆ
02.06.2020 9.00-13.00 Zajęcia rozwijające umysł/gry planszowe , rozwiązywanie krzyżówek
03.06.2020 14.00-18.00 Zajęcia rozwijające umysł/gry planszowe , rozwiązywanie krzyżówek
04.04.2020 14.00-18.00 Zajęcia rozwijające umysł/gry planszowe , rozwiązywanie krzyżówek
09.06.2020 9.00-13.00 Zbieranie i wymiana przepisów kulinarnych Zajęcia ruchowe
10.06.2020 14.00-18.00 Zbieranie i wymiana przepisów kulinarnych

Zajęcia ruchowe

16.06.2020 14.00-18.00 Zajęcia artystyczne – obrazek malowany na płótnie / Zajęcia ruchowe
17.06.2020 9.00-13.00 Zajęcia artystyczne – obrazek malowany na płótnie / Zajęcia ruchowe
18.06.2020 14.00-18.00 Zajęcia artystyczne – obrazek malowany na płótnie
23.06.2020 14.00-18.00 Zajęcia artystyczne – wykonanie róży ze wstążki / Zajęcia ruchowe
24.06.2020 9.00-13.00 Zajęcia artystyczne – wykonanie róży ze wstążki  / Zajęcia ruchowe
25.06.2020 14.00-18.00 Zajęcia artystyczne – wykonanie róży ze wstążki
30.06.2020 14.00-18.00 Spotkanie z dietetykiem / Zajęcia ruchowe

Nabór ofert na stanowisko koordynatora projektu „Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice FENIKS” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9.Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego

 OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach na podstawie Pełnomocnictwa Wójta Gminy Gorlice ogłasza otwarty nabór ofert na stanowisko koordynatora projektu  „Placówka  wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice  FENIKS” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9.Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

I Opis przedmiotu naboru:

Przedmiotem naboru jest pełnienie w okresie od podpisania umowy do 30.10.2020 r. obowiązków koordynatora projektu Nr RPMP.10.02.02-12-0217/16-00, w ramach umowy cywilno-prawnej , realizowanego pomiędzy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości – wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie , ul. Jasnogórska 11 , 31-358 Kraków a Gminą Gorlice z siedzibą w Gorlicach , ul. 11 Listopada 2 , 38-300 Gorlice, którego realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach.

1) Do obowiązków koordynatora projektu należeć będzie w szczególności:
a) koordynowanie wszystkich działań w projekcie zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie wniosku, kontakty z Instytucją wdrażającą, organizacją pożytku publicznego, której zostanie zlecone zadanie,

 1. b) nadzór nad prawidłową realizacją projektu zgodnie z harmonogramem i finansami,
 2. c) nadzór nad prawidłowym rozliczeniem i wydatkami związanymi z realizacją projektu, zgodnie z wytycznymi RPO WM, współpraca z działem księgowości (w tym przygotowywanie wniosków o płatność),
 3. d) prowadzenie działań monitorujących realizację projektu – organizowanie spotkań zespołu projektowego, protokołowanie zebrań , przygotowanie końcowego raportu,
 4. e) promocja projektu – redagowanie ogłoszeń i informacji nt. realizacji projektu, zamieszczanych w środkach masowego przekazu (strona internetowa szkoły, gminy, lokalna prasa),
 5. f) i inne zadania wynikające z projektu.

2) Koordynator projektu  zatrudniony zostanie  w ramach umowy zlecania. Rozliczenie będzie następować miesięcznie na podstawie prowadzonej Karty Czasu Pracy, oraz prawidłowo wystawionego rachunku.

II Istotne dla stron postanowienia , które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

1) Koordynator projektu ściśle współpracuje z Zespołem Projektowym i podlega bezpośrednio Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach posiadającemu Pełnomocnictwo Wójta Gminy Gorlice do realizacji projektu, odpowiedzialnego za utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży , zatrudniającego personel , podpisującego umowy z kontrahentami.

2) Koordynator projektu przygotowuje wnioski o płatność zgodnie z harmonogramem, weryfikuje poziom osiągnięcia poszczególnych wskaźników poprzez aplikację SL 2014-2020,oraz prowadzi monitoring uczestników wprowadzając ich dane do bazy w aplikacji SL.

III Termin obowiązywania umowy o pracę – od daty podpisania umowy do 30.10.2020 r.

IV Wymagania względem kandydata na stanowisko koordynatora:

1) W postępowaniu mogą uczestniczyć osoby, które spełnią warunki:

 • posiadają wykształcenie wyższe – posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych , – posiadają znajomości pakietu MS Office , obsługi aplikacji SL 2014, obsługi generatora e-RPO, znają zasady i wytyczne dot. realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich,
 • nie były karane za popełnienie przestępstwa umyślnego.

2) Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ” spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez kandydata do postępowania. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki kandydat na stanowisko koordynatora spełnił.

V Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego naboru . Oferta powinna zawierać datę  sporządzenia , adres lub siedzibę oferenta , numer telefonu , numer PESEL/NIP , czytelny podpis oferenta.

VI Miejsce składania ofert:
1) Oferta powinna być złożona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach , ul. Łukasiewicza 6 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Projekt RPMP.09.02.01-12-0356/17 Koordynator projektu ” Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy wiejskiej Gorlice FENIKS „, lub pocztą  na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , 38-300 Gorlice , ul. Łukasiewicza 6 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.06.2020 r. do godziny 15 00.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4) W toku badania i oceny ofert Realizator Projektu może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII Ocena ofert:
Przeprowadzający nabór dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena ofertowa wyrażona jako kwota brutto miesięcznie ( umowa cywilno-prawna) – 80 %
2) Dodatkowe kwalifikacje , odbyte kursy , szkolenia pomocne w koordynowaniu projektu , poza określonym minimum – 20 %

VIII Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji przed podpisaniem umowy z oferentem , który podał najniższą cenę , ale wyższą niż jest to wskazane w budżecie projektu.

IX Załączniki:
1) Formularz – wynagrodzenie miesięczne
2) Oświadczenie oferenta o spełnieniu wymogów formalnych określonych w naborze.
3) Oświadczenie oferenta o braku wykluczenia.
4) Życiorys zawodowy z załącznikami

 

Gorlice, 01.06.2020 r.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej

wz

Sławomir Sikora

Starszy Specjalista

Załączniki

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Grybowie

Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Grybowie

KIM JESTEŚMY?

Ośrodek ŚOPiPDiM to miejsce, gdzie pracuje wyspecjalizowany zespół profesjonalistów zdrowia psychicznego (bez psychiatry), który jest fragmentem tworzącego się środowiskowego modelu leczenia w psychiatrii dzieci i młodzieży.
Zadaniem naszego nowo powstałego ośrodka jest być blisko pacjenta i jego rodziny, myśleć o jego problemach możliwie szeroko (systemowo), interesować się nie tylko jego zaburzeniem psychicznym, ale także jego życiem, zadaniami rozwojowymi, funkcjonowaniem szkolnym czy rówieśniczym.

CO ROBIMY?

 • Prowadzimy psychoterapię indywidualną i psychoterapię rodzinną
 • Prowadzimy porady psychologiczne i diagnozę psychologiczną
 • Prowadzimy psychoterapię grupową oraz sesje wsparcia psychospołecznego
 • Świadczymy również wizyty domowe i środowiskowe

KOMU POMAGAMY?

 • dzieciom i młodzieży (do 21 r.ż. jeśli uczą się jeszcze w szkołach ponadpodstawowych)
 • ich rodzinom
 • oraz otoczeniu (prowadzimy konsultacje na rzecz innych profesjonalistów pracujących z tymi osobami i ich rodzinom).

ul. Kościuszki 2,30-330 Grybów

+ 48 530 253 251

e-mail: dim.grybow@cmdv.pl

Ulotka_DiM_Grybów

Do góry