Daj sobie pomóc – czuj się bezpieczna

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORLICACH

 

INFORMUJE, ŻE W MIESIĄCU LUTYM 2014 R. ROZPOCZYNA REALIZACJĘ PROJEKTU SOCJALNEGO

„DAJ SOBIE POMÓC – CZUJ SIĘ BEZPIECZNA”.

w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny specjalność: praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy

 

Projekt socjalny będzie skierowany do grupy kobiet (około 10 osób), które doznają przemocy.
Będzie utworzona dla nich grupa wsparcia. Grupa wsparcia będzie mieć charakter zamknięty.
Osoby krzywdzone są często izolowane, nieraz same unikają kontaktów z innymi, aby nie prowokować sprawcy.
Uważają, że ich sytuacja jest wyjątkowa, że nikt nie rozumie ich cierpienia.
Uczestnictwo w grupie wsparcia umożliwia im wyjście z izolacji i zapoczątkuje zmiany.
Projekt będzie realizowany do kwietnia 2014 r.