Ankieta dot. analizy potrzeb w zakresie udzielania pomocy w formie mieszkania chronionego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Gorlicach w związku z art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz.1507 późn. zm.) zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej analizy potrzeb w zakresie udzielania pomocy w formie mieszkania chronionego.

Ankieta-mieszkanie-chronione (pdf)